Česky Polsky Anglicky Rusky Italsky   
PŘEKLADATELSKÉ
  A TLUMOČNICKÉ
               SLUŽBY
Překlady a tlumočení
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Kvalitně,
jednoduše,
rychle
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
cena: cca 250 Kč / NS
 
přesná cena dle domluvy,
na základě rozsahu a složitosti textu
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Úvod


Co děláme

Poskytujeme komplexní služby v oblasti překladů a tlumočení, v mnoha specializovaných oblastech: Právo, Geologie, Hornictví, Hutnictví, Reklama, Marketing, Turistika, překlady různých druhů dokladů atd.


Kdo jsme

jsme mladý, dynamický tým specializovaných tlumočníků a překladatelů
specializujeme se na právní překlady, obchodní překlady, geologii atd...
sdružujeme překládající právníky
naším cílem je vysoká přesnost a odbornost všech překladů

Co umíme

přesně přeložit veškeré právní, obchodní, stavební dokumenty, jak rovněž
dokumentace z oboru geologie, hutnictví, a dalších
na Vaše požadavky reagujeme pružně, přátelsky a ihned, vždy bereme telefon

Proč jsme lepší ?

jsme nadstandardně rychlí, vždy bereme telefon, překlady provádějí odborníci
z našeho týmu
soustředíme se na to, aby naši překladatelé nebo prověření dlohodobou spolupráci
externisté rozuměli té oblasti, kterou překládají, např. právní, obchodní a stavební
problematice
zaměstnáváme právníky – překladatele
sdružujeme odborníky v dané oblasti